Först.tilldelning

Du kan ändra förförstärkartilldelningen beroende på aktuellt högtalarsystem.

Tilldelningsläge

Välj hur förförstärkaren ska användas.

Du måste konfigurera detaljerade inställningar för högtalarkonfigurationen i enlighet med det valda läget. Välj Tilldelningsläge och konfigurera de berörda detaljerade inställningarna.

11.1 kan
(Standard):

Alla förförstärkare till den här enheten används för MAIN ZONE.

9.1 kan (Bi-Amp):

Förförstärkaren i den här enheten tilldelas 2-kanaligt för att skapa en tvåförstärkaranslutning med fronthögtalaren.

Du kan ansluta högtalare för upp till 9.1 kanaler till MAIN ZONE.

9.1 kan + Front B:

Förförstärkaren i den här enheten tilldelas 2 kanaler för anslutning till den andra fronthögtalaren.

Du kan ansluta högtalare för upp till 9.1 kanaler till MAIN ZONE.

Förförst.ut för bi-ampning / Förförst.ut för front B

Om “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan (Bi-Amp)” eller “9.1 kan + Front B” i menyn ska du välja PRE OUT-anslutningarna för Bi-Amp eller ett annat högtalarpar.

HEIGHT 2
(Standard):

De tilldelade kanalerna spelas upp från HEIGHT2 PRE OUT-anslutningarna. Maximalt kan ett par höjd-, tak- och Dolby Atmos Enabled-kanaler användas.

SURROUND BACK:

De tilldelade kanalerna spelas upp från SURROUND BACK PRE OUT-anslutningarna. Bakre surroundkanalen kan inte användas.

Golv

Layout

Välj golvhögtalarnas plats.

5kanaler & SB
(Standard):

Den här layouten kombinerar bakre surroundhögtalare med en vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler:

Det här är en vanligt 5-kanalig layout som använder fronthögtalare, mitthögtalare och surroundhögtalare.

Höjd

Höjdhögt.

Ange antalet höjd- och takhögtalare som används i MAIN ZONE.

Inga:

Använder inga tak- eller höjdhögtalare.

2kanaler:

Använder ett par (två) höjdhögtalare eller takhögtalare.

4kanaler
(Standard):

Använder två par (fyra) höjdhögtalare eller takhögtalare.

5kanaler:

Använder fem högtalare ∗

Om “5kanaler” är valt ansluter du Surround topp-högtalaren till SUBWOOFER 2-anslutningen.

Dolby-högt.

Ange antalet Dolby Atmos Enabled-högtalare som används i MAIN ZONE.

Inga
(Standard):

Använder inga Dolby Atmos Enabled-högtalare.

2kanaler:

Kräver en uppsättning av (två) Dolby Atmos Enabled-högtalare.

4kanaler:

Använder två par (fyra) Dolby Atmos Enabled-högtalare.

Layout

Välj plats för höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalarna.

Systemen som kan väljas varierar beroende på kombinationen av “Tilldelningsläge” och “Golv” - “Layout” i menyn. (Tilldelningslägelänk, “Golv” - Layoutlänk)

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögt.

Dolby-högt.

OBSERVERA

Layout

HEIGHT 1

HEIGHT 2

Inga

Inga

-

-

-

2kanaler

Inga

Främre höjd

Främre höjd

-

Främre topp

Främre topp

-

Mittersta topp

Mittersta topp

-

Bakre topp

Bakre topp

-

Bakre höjd

Bakre höjd

-

4kanaler

Inga

Flower Mark 1

Främre höjd & mittersta topp

Främre höjd

Mittersta topp

Främre höjd & bakre topp

Främre höjd

Bakre topp

Främre höjd & bakre höjd Flower Mark 2

Främre höjd

Bakre höjd

Främre höjd & surr. höjd

Främre höjd

Surr. höjd

Främre topp & bakre topp (Standard)

Främre topp

Bakre topp

Främre topp & bakre höjd

Främre topp

Bakre höjd

Mittersta topp & bakre höjd

Mittersta topp

Bakre höjd

Inga

2kanaler

Främre Dolby

Främre Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Bakre Dolby Flower Mark 3

Bakre Dolby

-

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “11.1 kan”, när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan (Bi-Amp)” och “Förförst.ut för bi-ampning” är inställt på “SURROUND BACK” eller när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan + Front B” och “Förförst.ut för front B” är inställt på “SURROUND BACK” i menyn.

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Detta kan väljas när “Golv” – “Layout” är inställt på “5kanaler & SB” i menyn.

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögt.

Dolby-högt.

OBSERVERA

Layout

HEIGHT 1

HEIGHT 2

2kanaler

2kanaler

Flower Mark 1

Främre Dolby & bakre topp

Främre Dolby

Bakre topp

Främre Dolby & bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

Främre höjd & surr. Dolby

Främre höjd

Surround Dolby

Främre höjd & bakre Dolby Flower Mark 4

Främre höjd

Bakre Dolby

Främre topp & surr. Dolby

Främre topp

Surround Dolby

Främre topp & bakre Dolby Flower Mark 4

Främre topp

Bakre Dolby

Inga

4kanaler

Flower Mark 1

Främre Dolby & surr. Dolby

Främre Dolby

Surround Dolby

Främre Dolby & bakre Dolby Flower Mark 4

Främre Dolby

Bakre Dolby

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “11.1 kan”, när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan (Bi-Amp)” och “Förförst.ut för bi-ampning” är inställt på “SURROUND BACK” eller när “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan + Front B” och “Förförst.ut för front B” är inställt på “SURROUND BACK” i menyn.

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “11.1 kan” och “Golv” - “Layout” är inställt på “5kanaler & SB” i menyn.

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögt.

Dolby-högt.

OBSERVERA

Layout

HEIGHT1

HEIGHT2

SUBWOOFER2

5kanaler

Ingen

Flower Mark 5

Främre höjd & surr. höjd

Främre höjd

Surround höjd

Surround topp

Främre höjd & bakre höjd Flower Mark 2

Främre höjd

Bakre höjd

Surround topp

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Detta kan väljas när “Tilldelningsläge” är inställt på “11.1 kan” i menyn.

Visa terminalkonfig.

Detta visar hur du ansluter PRE OUT-anslutningarna till din “Först.tilldelning”-inställning på menyskärmen.

Tillbaka upp