Bas

Inställningar för subwoofer och LFE-signalfrekvensuppspelning.

Subwooferläge

Välj basområde för subwooferhögtalaren.

LFE
(Standard):

Bassignalen för den kanal som är inställd på högtalarstorlek “Små” läggs till LFE-signalen som skickas från subwoofern.

LFE+Main:

Bassignalen för alla kanaler läggs till LFE-signalen som skickas från subwoofern.

“Subwooferläge” kan väljas när “Högtalarkonfig.” - “Subwoofer” i menyn är inställt på något annat än “Ingen”. länk

Spela musik- eller filmkällor och välj det läge som ger starkast bas.

Om “Högtalarkonfig.” - “Front” och “Center” har angetts till “Stora” och “Subwooferläge” har angetts till “LFE” är det inte säkert att ljud matas ut från subwoofern på grund av ingångssignalen eller det valda ljudläget. länk
Välj “LFE+Main” om du vill att bassignalerna alltid ska återges via subwooferhögtalaren.

LPF för LFE

Ställ in uppspelningsomfånget för LFE-signalen. Ställ in detta när du vill ändra subwooferns uppspelningsfrekvens (lågpassfilterpunkt).

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz
(Standard: 120 Hz)

Tillbaka upp