Avstånd

Ställ in avståndet från lyssningsplatsen till respektive högtalare.

Innan du utför några andra inställningar, ska du mäta avståndet från lyssningsplatsen till de olika högtalarna.

Enhet

Ställ in enheten för avstånd.

Meter(Standard)

Fot

Steg

Ställ in avståndets minsta variation.

0,1 m / 0,01 m (Standard: 0,1 m)

1 fot / 0,1 fot

Ställ in avståndet.

0.00 m – 18.00 m / 0.0 fot – 60.0 fot

Högtalarna som kan väljas varierar beroende på “Först.tilldelning” och “Högtalarkonfig.”. (Först.tilldelninglänk, Högtalarkonfig.länk)

Grundinställningar:
Front V / Front H / F. höjd V / F. höjd H / Center / Front Dolby V / Front Dolby H / Subwoofer 1 / Subwoofer 2: 3,60 m (12,0 fot)
Andra högtalare än ovan: 3,00 m (10,0 fot)

Ställ in skillnaden i avståndet mellan högtalarna till mindre än 6,00 m (20,0 fot).

Inställn. av Dolby-högt.

Ställ in avståndet mellan Dolby Atmos Enabled-högtalaren och taket.

0.90 m - 3.30 m / 3.0 fot - 11.0 fot
(Standard: 1.80 m / 6.0 fot)

Inställningen kan anges när “Främre Dolby”, “Surround Dolby” eller “Bakre Dolby” har angetts till “Stora” eller “Små” i “Högtalarkonfig.”.

Ange st.värd

Inställningarna för “Avstånd” återställs till standardinställningarna.

Tillbaka upp