Nivåer

Ställ in volymen på testtonen så att den låter lika högt vid avlyssningspositionen från de olika högtalarna.

Starta testton

Ett testljud skickas ut från den valda högtalaren.

Justera volymen till den valda högtalaren när du lyssnar på testljudet.

–12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

Den valda “Nivåer” används i alla ljudlägen.

Om du vill justera ljudnivån för varje ingångskälla ska du göra inställningarna i “Justera kanalnivå”. länk

När hörlurarna är anslutna till enhetens PHONES-anslutning går det inte att ställa in “Nivåer”.

Ange st.värd

Inställningarna för “Nivåer” återställs till standardinställningarna.

Tillbaka upp