Delningsfilter

Ange i enlighet med basens nedre frekvensgräns för de olika högtalarna. Se högtalarmanualen för information om högtalar-delningsfrekvens.

Högtalarval

Väljer hur du ställer in delningsfrekvensen.

Alla
(Standard):

Ställ in delningsfrekvensen för alla högtalare.

Enskilda:

Väljer delningspunkt separat för varje högtalare.

Välj högtalare för inställning av crossover-frekvens

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

“Delningsfilter” kan ställas in när inställningen “Subwooferläge” är “LFE+Main” eller när du har en högtalare som är inställd på “Små”. länk

Delningsfrekvensen är som standard “80 Hz” vilket fungerar bäst med de allra flesta högtalare. Det är dock lämpligt att ange en högre delningsfrekvens när mindre högtalare används. Ange t.ex. “250 Hz” när frekvensintervallet för högtalaren är 250 Hz – 20 kHz.

Ljud under delningsfrekvensen kapas från utljudet från de högtalare som valts i “Små”. Basfrekvenserna som kapats spelas upp av subwoofern eller fronthögtalarna.

Högtalarna som kan ställas in när “Enskilda” har valts varierar enligt “Subwooferläge”-inställningen. länk

När “LFE” har valts, kan högtalare som är inställda på “Små” vid “Högtalarkonfig.” ställas in. Om högtalarna är inställda på “Stora” visas “Hela band” och inställningen kan inte utföras. länk

När du väljer “LFE+Main” kan du ställa in högtalarna oavsett “Högtalarkonfig.”-inställningen. länk

Tillbaka upp