Menykarta

Mer information om menyfunktioner finns på följande sida.
Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Detaljposter

Betydelse

Sidan

Audio

H/P Amp Gain

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Genom att göra en inställning som överensstämmer med hörlurarnas impedans kan du njuta av musik i hörlurar på lämplig volym.

Speaker Config

Indikera högtalarnärvaro och välj högtalarstorlekskategorier baserat på basåtergivningskapacitet.

Amplifier Mode

Response

Inställningsobjekt

Detaljposter

Beskrivning/detaljposter

Sidan

General

Alarm

Ställer in timern för uppspelning.

Clock

Ställer in aktuell tid.

Clock Mode

Du kan visa klockan i vänteläge genom att konfigurera “Clock Mode”.

TV Auto-Play

Ställ in detta när du spelar upp ljud från en tv-apparat på den här enheten.

RC Learning

Tilldela åtgärder på denna enhet till din tv-fjärrkontroll. På så vis kan du styra denna enhet med din tv-fjärrkontroll.

CD Auto-Play

Välj om en skiva ska spelas upp automatiskt när den sätts i.

Illumination

Du kan aktivera/inaktivera frontpanelsbelysningen.

Auto-Standby

Ställer in enhetens ström till standby när enheten inte används.

Bluetooth

Genom att stoppa Bluetooth-funktionen minskas bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen.

Reset

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Inställningsobjekt

Detaljposter

Betydelse

Sidan

DAB∗1

Tuning Aid

Visar mottagningsstyrkan för den installerade DAB-antennen.

Station Order

Ställer in vilken ordning som stationerna ska visas i.

DRC (Dynamic Range Control)

Ställer in dynamisk omfångskontroll.

DAB Initialize

Återställer DAB-modulen.

DAB Version

Visar DAB-modulversionen.

Detta visas när ingångskällan är inställd på “DAB”.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Menu RC015CR

Tillbaka upp