DAB Version

Versionen för DAB-modulen visas.

Tillbaka upp