Speaker Config

Indikera högtalarnärvaro och välj högtalarstorlekskategorier baserat på basåtergivningskapacitet.

Amplifier Mode

Enheten är utrustad med fyra utgångskanaler (SPEAKERS A (L/R), SPEAKERS B (L/R)) med utrymme för max. två högtalarpar som stödjer ett flertal uppspelningslägen. Anslut and konfigurera högtalarna för önskat uppspelningsläge på förhand.

Standard
(Standard):

När antingen SPEAKERS A- eller SPEAKERS B-anslutningarna används (Ansluta A-högtalaren (Standardanslutning)länk, Ansluta B-högtalarenlänk) och när SPEAKERS A- och B-anslutningarna används som 2 högtalarpar i en flerhögtalaranslutning ska länk väljas.

Bi-Amp:

Bi-amp-funktionen aktiveras. Välj när bi-amp används. länk

Response

Växlar frekvensegenskaper hos högtalarens utljud. Ställ in efter önskemål.

Flat
(Standard):

Egenskaperna är platta.

Response1:

Kapar låga frekvenser 40 Hz och nedåt med
-12 dB/okt.

Response2:

Kapar låga frekvenser 60 Hz och nedåt med
-12 dB/okt.

Response3:

Kapar låga frekvenser 80 Hz och nedåt med
-12 dB/okt.

Response4:

Kapar låga frekvenser 100 Hz och nedåt med –12 dB/oct.

När “Speaker Config” - “Amplifier Mode” är inställt på “Standard” kan SPEAKERS A/B-anslutningarna konfigureras separat.

“Response”-inställningen påverkar inte ljudet i hörlurar eller subwoofer.

Tillbaka upp