DAB Initialize

När “DAB Initialize”-funktionen används återställs alla förinställda minnesinställningar för stationer och DAB.

Tillbaka upp