Tips

Jag vill lyssna på ljuduppspelning i hög kvalitet

Genom att stoppa Bluetooth-funktionen minskas bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen. Ställ in “Bluetooth” i menyn på “Off”. länk

Jag vill justera tonen manuellt

Tryck på DBB/TONE-knappen och välj “DBB (Dynamic Bass Boost)”, “Bass”, “Treble” och “Balance”. länk

Jag vill ha en uppspelning som låter så rent som möjligt

Tryck på DBB/TONE-knappen och ställ in “Source Direct” på “On”. länk

Visa klockan i vänteläge

Klockan visas i vänteläge när “Clock Mode” är inställt på “On”. länk

Jag vill att hörlurarna har samma volym som högtalarna

Genom att ändra inställningarna under “H/P Amp Gain” kan du justera ljudet i hörlurarna i tre steg utan att samtidigt ändra högtalarens volym. länk

Enkla funktioner då strömmen är av

När du trycker på en knapp för val av ingångskälla eller OPEN/CLOSE-knappen Triangle-Underline , Triangle Right / Pause -knappen eller BLUETOOTH-knappen, Triangle-Underline -knappen eller Triangle Right / Pause -knappen på huvudenheten utförs åtgärden samtidigt som enheten startar.

Jag vill ställa in den bästa avlyssningsmiljön efter att ha ändrat konfigurationen/läget för högtalarna eller bytt ut en högtalare mot en ny

Ställ in “General” - “Speaker Config” i inställningsmenyn på “Response”. länk

Tillbaka upp