Använda Menyerna

Tryck på SETUP.

Menyn visas på displayen.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja menyn där du vill ange eller använda inställningar och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ändra vald inställning.
Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.

Tryck på White-Arrow-Left för att gå tillbaka till den förra punkten.

Stäng menyn genom att trycka på SETUP medan menyn visas. Den vanliga displayen visas igen.

Tillbaka upp