Bluetooth

Genom att stoppa Bluetooth-funktionen minskas bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen.

On
(Standard):

Aktiverar Bluetooth-funktionen.

Off:

Inaktiverar Bluetooth-funktionen.

När enheten ställs i standby-läget och “Bluetooth” är inställt på “On” sätts även Bluetooth-funktionen i standby. När Bluetooth är i standby slås den här enheten automatiskt på om den ansluts till en parkopplad enhet via Bluetooth.

Tillbaka upp