Om skivor och filer

Musikfiler som finns sparade på en CD-R-/-RW-skiva eller en USB-minnesenhet är indelade i stora segment (mappar) och små segment (filer).

Filer sparas i mappar, och mappar kan placeras och sparas i en hierarki. Enheten kan identifiera upp till 8 nivåer med mappar.

Pict Folder File Disc USB

När du skriver musikfiler till en CD-R-/CD-RW-skiva ska du ställa in formatet för skrivningsprogrammet på “ISO9660”. Filerna kanske inte spelas upp ordentligt om de spelas in i andra format. Mer information finns i instruktionerna till ditt skrivningsprogram.

Tillbaka upp