CD Auto-Play

När du stänger skivfacket kan enheten automatiskt känna av CD-skivan, automatiskt växla ingångskälla till “CD” och påbörja uppspelningen.

On
(Standard):

Automatisk uppspelning används.

Off:

Automatisk uppspelning används inte.

Tillbaka upp