Förklaring av termer

Ljud

AIFF (Audio Interchange File Format)

Det här är ett okomprimerat format utan ljudförluster för digitalt ljud. Använd AIFF-filer för att bränna högkvalitativa ljud-CD-skivor med importerade låtar. AIFF-filer behöver ca 10 MB utrymme per minut på hårddisken.

Apple Lossless Audio Codec

Detta är en kodek till en förlustfri ljudkomprimeringsmetod som har utvecklats av Apple Inc. Kodeken kan spelas upp på iTunes, iPod eller iPhone. Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

DSD (Direct-Stream Digital)

En av inspelningsmetoderna för ljuddata. Det är det signalförhållande som används för att lagra ljudsignaler på en Super Audio CD och Δ-Σ-modulerat digitalt ljud.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.
FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden “MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.
WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.
För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).
Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas ”samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Bithastighet

Detta är hur mycket som läses för 1 sekund av inspelat ljud/bild på skivan. Ett större tal medför bättre ljudkvalitet, men även en större filstorlek.

Annat

Stäng

Detta är en bearbetning som möjliggör att DVD-/CD-skivor som är inspelade på en inspelningsapparat kan spelas på andra spelare.

Parkoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.
Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer.

Tillbaka upp