Alarm

Ljud från inställd ingångskälla kan spelas upp på ett särskilt klockslag. Använd detta för att aktivera uppspelning vid samma klockslag varje dag eller för att programmera alarmet en viss veckodag. Ställ in den aktuella tiden på förhand via “Clock” i inställningsmenyn. länk

Alarm 1

Alarmets starttid –
Upprepningsinställning:

Aktiverar Alarm 1.

Off:

Inaktiverar Alarm 1.

Alarm 2

Alarmets starttid –
Upprepningsinställning:

Aktiverar Alarm 2.

Off:

Inaktiverar Alarm 2.

När du ställer in Alarm 1 eller Alarm 2 för första gången sedan du köpte enheten visas “Not Set” på displayen. Tryck på ENTER för att växla till inställningsskärmen för alarmets starttid. Följ steg 2 och framåt under “Edit Alarm” (nästa avsnitt).

Edit Alarm

Används för att ändra Alarm 1 eller Alarm 2.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja Alarm 1 eller Alarm 2, tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ställa in larmets starttid och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja en upprepningsinställning och tryck därefter på ENTER.

Never:

Alarmet upprepas inte. (endast ett tillfälle)

Everyday:

Alarmet upprepas varje dag.

Weekdays:

Alarmet upprepas endast på veckodagar (måndag till fredag).

Weekends:

Alarmet upprepas endast på helgdagar (lördag, söndag).

Custom:

Används för att konfigurera alarmet separat för varje veckodag. Alarmet upprepas endast på de dagar som är aktiverade.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja ingångskälla och tryck sedan på ENTER.

CD / Tuner / Optical In 1 / Optical In 2 / Analog In

Välj ett förvalsnummer när “Tuner” har valts.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja volymnivå (0–100) och tryck därefter på ENTER.

clock tänds på displayen och inställningen slutförs.

Tillbaka upp