Clock Mode

Du kan visa klockan i vänteläge genom att konfigurera “Clock Mode”.

On:

Klockan visas i vänteläge.

Off
(Standard):

Klockan visas inte i vänteläge.

När enheten är i vänteläge och “Clock Mode” är inställt på “On” förbrukar enheten mer ström i vänteläge än den gör i vanligt vänteläge.

Tillbaka upp