Reset

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal. Återställer innehållet under varje inställning till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Reset Default:

Enheten är initierad.

Cancel:

Enheten är inte initierad.

Om “Reset Default” väljs återställs all Bluetooth-parkopplingsinformation som finns sparad på enheten.

Tillbaka upp