DRC (Dynamic Range Control)

Dynamikkomprimeringsomfång (skillnaden mellan kraftiga och svaga ljud).

Off / 1/2 / 1 (Standard: Off)

Tillbaka upp