Illumination

Du kan aktivera/inaktivera frontpanelsbelysningen.

On
(Standard):

Lyser.

Off:

Lyser inte.

Tillbaka upp