Auto-Standby

Om varken en ingångssignal eller någon funktionsanvändning förekommer på 15 minuter ställs enheten automatiskt i standby-läget.

On
(Standard):

Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.

Off:

Enheten aktiverar inte standby automatiskt.

När ingångskällan är “Tuner” ställs enheten automatiskt i standby-läget om ingen åtgärd utförs på 8 timmar.

Tillbaka upp