Ansluta en DAB-/FM-antenn

När du har anslutit antennen och mottagit en sändningssignal tejpar du fast antennen i positionen där du får minst störningar. Lyssna på DAB-/FM-sändningarlänk

Conne DAB FM MCR412

Bästa resultat uppnås om den medföljande antennen monteras längs med en vägg, utsträckt och parallellt (dock ovanför) med golvet och med ändflikarna fästa på väggen. Den här antenntypen är riktingskänslig och bästa resultat uppnås om den riktas mot sändningskällan.

Om radiomasten är, till exempel, norrut bör antennändarna (med flikarna) sträckas i väst-östlig riktning.

Om du inte kan få en bra mottagningssignal är det lämpligt att använda en utomhusantenn. Mer information kan lämnas av enhetens återförsäljare.

Tillbaka upp