Uppspelningsordning för musikfiler

När det finns flera mappar med musikfiler anges uppspelningsordningen automatiskt när den här enheten läser av mediet. Filerna i varje mapp spelas upp i alfabetisk ordning efter filnamn.

CD-R/CD-RW och USB-minnesenhet

Vid uppspelning av filer på CD-R, CD-RW eller USB-minnesenhet spelas de filer som finns i mapparna på den första mappnivån upp först, därefter den andra mappnivån, den tredje mappnivån o.s.v.

Uppspelningsordningen som visas på datorn kan vara en annan än den verkliga uppspelningsordningen.

Uppspelningsordningen för en CD-R/CD-RW kan variera beroende på vilket program som har använts att skriva med.

Uppspelningsordningen kan vara en annan än inspelningsordningen för mapparna eller filerna om du raderar eller lägger till en mapp eller fil på USB. Detta sker på grund av datainspelningsspecifikationer och är inte ett tekniskt fel.

Tillbaka upp