RC Learning

Tilldela åtgärder på denna enhet till din tv-fjärrkontroll. På så vis kan du styra denna enhet med din tv-fjärrkontroll.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse , välj den åtgärd på enheten som ska utföras med tv-fjärrkontrollen och tryck på ENTER.

Volume Up / Volume Down / Mute / Power Toggle / Power On / Power Off / Optical In 1 / Optical In 2 / Analog In

Åtgärderna som är markerade med “*” är redan tilldelade tv-fjärrkontrollen. För att tilldela en åtgärd en annan knapp trycker du på ENTER när önskad åtgärd är markerad med “*” för att radera “*”-märkningen och konfigurerar sedan inställningen på nytt.

Följ anvisningen på skärmen för att konfigurera inställningen.

När åtgärden är konfigurerad på enheten syns en “*”-markering efter slutförd konfiguration.

Vissa fjärrkontroller kanske inte är kompatibla med “RC Learning”-funktionen.

Tillbaka upp