Tuning Aid

Mottagningsintensiteten för den valda stationen visas. Gör detta om din föredragna station inte kan tas emot.

Använd White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att välja en frekvens. Det tar ungefär 4-5 sekunder för att visa korrekt mottagningsintensitet (→|) efter att en frekvens har valts.
Vid behov ska antennens position justeras så att mottagningens intensitet (→|) är till höger om Square Black -markeringen. Stationen kan nu tas emot.
Tryck på ENTER för att välja station och lämna “Tuning Aid”.

Tillbaka upp