DIGITAL IN

Specifika ljudformat som stöds

Optisk

Samplingsfrekvens

Överföringslängd

Linjär PCM
(2 kanaler)

32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz

16/24 bitar

Tillbaka upp