H/P Amp Gain

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Ställ in detta i enlighet med impedansen på de anslutna hörlurarna. Det är lämpligt att ställa in detta på “Low”-sidan om hörlurarna har låg impedans och på “High”-sidan om de har hög impedans.

High:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “High”. Ställ in när volymen är för låg, även om ingångsnivån är “Mid”.

Mid
(Standard):

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Mid”.

Low:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Low”. Ställ in om volymen är för hög vid fabriksinställningen.

OBSERVERA

Volymen i hörlurarna varierar beroende på inställningen Hörlursförstärkning. Sänk volymen eller stäng av ljudet tillfälligt innan du ändrar den här inställningen om du håller på att spela upp ljud.

Tillbaka upp