Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Gör enligt följande för att spela musikfiler eller spellistor.

Förbered för uppspelning.
Kontrollera nätverksmiljön och slå på strömmen till apparaten. länk
Om inställningar krävs ska “Nätverk”länk väljas till.
Förbered datorn. (Använda inställningar för mediadelninglänk, “Om musikserver” länk)
Tryck på MUSIC SERVER för att byta ingångskälla till “Musikserver”.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja den server som innehåller den fil som ska spelas upp och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja mapp och tryck sedan på ENTER.
Upprepa steg 4 tills filen visas.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja fil och tryck sedan på ENTER.

Avspelningen börjar när bufferten fyllts till “100%”.

WMA Lossless-filer kan spelas upp när man använder en server som stödjer transkodning, som Windows Media Player (Ver.11 eller senare).

OBSERVERA

När du spelar upp musikfiler via datorn eller NAS med trådlöst LAN kan ljudet avbrytas på grund av din trådlösa LAN-miljö. Spela i så fall upp filerna via dator eller NAS med trådbundet LAN.

Ordningen som spåren/filerna visas i beror på serverspecifikationerna. Om serverspecifikationerna inte visar spåren/filerna i alfabetisk ordning kan det hända att sökning efter första bokstaven inte fungerar.

Använda musikservern

Funktionsknappar

Funktion

FAVORITES ADD

Lägg till i listan Favorite

FAVORITES CALL

Ta fram ur favoritlistan

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right

Styra markör

ENTER

Retur

SRCH

Kapitelsökning∗1

Skip-Left   Skip-Right

Överhoppningssökning (köa)

Rewind   Forward

Manuell sökning (snabbt bakåt/snabbt framåt)

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelninglänk

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning länk∗2

Tryck på SRCH och sedan på ENTER för att välja den första bokstaven du vill ange i sökläget.

Vid slumpmässig uppspelning av filer från en dator väljs ett nytt spår slumpmässigt ur mappen med låtar när uppspelningen av förra spåret är över.

Om listan inte är alfabetiskt ordnad kan det hända att du inte kan söka på en bokstav.

Beroende på vilken server som används kan en del funktioner vara begränsade.

Växla displayen

Tryck på INFO under uppspelning.

Skärmen byter mellan att visa artistnamnet, albumnamnet och filtypen/överföringshastigheten för spåret som spelas upp.

Tillbaka upp