Använda inställningar för mediadelning

Här använder vi inställningarna för att dela musik som finns lagrad på en dator eller NAS i ett nätverk.

Om du använder en medieserver ska du göra den här inställningen först.

Windows Media Player 12
(Windows 7 / Windows 8)

OBSERVERA

Utför dessa steg efter att du har ändrat kontrollpanelvisningen till “Kategori”.

Starta Windows Media Player 12 på datorn.
Välj “Fler alternativ för direktuppspelning...” i “Dataström”.
Välj “Tillåtet” i listrutan för “Marantz NA8005”.
Välj “Tillåtet” i listrutan för “Medieprogram på den här datorn och fjärranslutningar...”.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningen.

När du använder Windows Media Player 11

Starta Windows Media Player 11 på datorn.
Välj “Mediedelning” i “Bibliotek”.
Markera kryssrutan “Dela ut mina media”, välj “Marantz NA8005” och klicka sedan på “Tillåt”.
På samma sätt som i steg 3 väljer du ikonen för enheten (andra datorer och mobila enheter) som du vill använda som mediakontrollenhet och klickar sedan på “Tillåt”.
Klicka på “OK” för att avsluta.

Dela media som lagrats på en NAS

Ändra inställningen på NAS:en för att tillåta att den här apparaten och andra enheter (datorer och mobila enheter) som används som mediakontrollenheter får åtkomst till NAS. Mer information finns i bruksanvisningen till NAS.

Tillbaka upp