FLASHER IN-uttag

Den här enheten kan kontrolleras genom att ansluta en kontrollåda eller annan kontrollenhet till den här enheten.

För att använda FLASHER IN-uttaget ska EXTERNAL/INTERNAL-växlaren stå på “INTERNAL”.

Tillbaka upp