Utföra åtgärder på den här enheten när den är utom synhåll

Om du ansluter en extern IR-mottagare till REMOTE CONTROL-anslutningarna kan du använda fjärrkontrollen för att genomföra åtgärder på den här enheten utan att enheten är inom synhåll. Det kan vara nödvändigt om enheten t.ex. står gömd på ett skåp eller i ett hörn och det inte går att rikta fjärrkontrollen direkt mot enheten.

Tillbaka upp