TV-format

Ställ in formatet på videosignalen som ska skickas till TV:n som du använder.

Format

PAL
(Standard):

Välj PAL-utsignal.

NTSC:

Välj NTSC-utsignal.

“Format” kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Nedan följer displayinnehållet för att göra inställningen.

Håll huvudenhetens STATUS och ZONE SELECT nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

Flower Mark Video Format <PAL>” visas på skärmen.

Använd White-Arrow-Left eller White-Arrow-Right på huvudenheten och ange formatet för videosignalen.
Tryck på ENTER på huvudenheten för att slutföra inställningen.
OBSERVERA

När ett annat format än videoformat för ansluten TV ställs in, kommer inte bilden att visas korrekt.

Tillbaka upp