Utgångsinställningar

Göra inställningar för videoutgången.

Kan ställas in när “HDMI”, “COMP” eller “VIDEO” tilldelas respektive ingångskälla. länk

“Upplösning”, “Skärpa”, “Progressivt läge” och “Sidförhållande” kan ställas in när “i/p-scaler” har ställs på något annat än “Av”. (Upplösninglänk, Skärpalänk, Progressivt lägelänk, Sidförhållandelänk)

“Utgångsinställningar” kan inte ställas in när 4K-signaler matas in.

“Videoomvandling”, “i/p-scaler”, “Upplösning”, “Skärpa”, “Progressivt läge” och “Sidförhållande”-inställningarna sparas för varje ingående källa. (Videoomvandlinglänk, i/p-scalerlänk, Upplösninglänk, Skärpalänk, Progressivt lägelänk, Sidförhållandelänk)

HDMI Videoutgång

Väljer vilken HDMI-utgång som ska användas.

Auto (två skärmar)
(Standard):

En TV som är ansluten till kontakten HDMI MONITOR 1- eller HDMI MONITOR 2-anslutning identifieras automatiskt och denna TV-anslutningen används.

Skärm 1:

En TV som är ansluten till HDMI MONITOR 1-anslutning används alltid.

Skärm 2:

En TV som är ansluten till HDMI MONITOR 2-anslutning används alltid.

Om både HDMI MONITOR 1- och HDMI MONITOR 2-anslutningarna är anslutna och “Upplösning” inställt på “Automatisk” matas signalerna ut med en upplösning som är kompatibel med båda TV-apparaterna. länk
Om “Upplösning”-inställningen i menyn inte är vald till “Automatisk” ska upplösningen i “Video” - “HDMI monitor 1” och “HDMI monitor 2” ställas in på en som är kompatibel med båda TV-apparaterna. länk

Du kan se vilka upplösningar som är kompatibla med din TV-apparat på “HDMI monitor 1” och “HDMI monitor 2”. länk

När flera Dolby Vision-TV-apparater är anslutna är signalen bara optimal på en TV. En TV som är kopplad till HDMI MONITOR 1-anslutningen prioriteras alltid.

Videoläge

Konfigurera videobearbetningsmetoden efter innehållet i filmen.

Automatisk
(Standard):

Behandla video automatiskt baserat på informationen om HDMI-innehållet.

Spel:

Behandla alltid video som spelinnehåll. Minimera den fördröjning som uppstår mellan bilden och knapptryckningarna på kontrollen till spelkonsolen.

Film:

Utför bildbearbetning som passar för annat än spel.

Om “Videoläge” har angetts till “Automatisk” ändras läget beroende på det inkommande innehållet.

Videoomvandling

Den inkommande videosignalen konverteras automatiskt i enlighet med den anslutna TV: n. länk


(Standard):

Videosignalen konverteras.

Av:

Videosignalen konverteras inte.

i/p-scaler

Välj om videoingångssignalen ska bearbetas med i/p-scaler.
i/p-scaler konverterar upplösningen hos videoingångssignalen till det som valts i “Upplösning”. länk

Analog
(Standard):

Använd funktionen i/p-scaler för HDMI-videosignaler.

Analog & HDMI:

Använd funktionen i/p-scaler för analoga videosignaler och HDMI-videosignaler.

HDMI:

Använd funktionen i/p-scaler för HDMI-videosignaler.

Av:

Använd inte i/p-scaler-funktionen.

Upplösning

Ställ in utsignalens upplösning. Du kan ställa in “Upplösning” separat för HDMI-utmatning av den analoga videoinmatningen och HDMI-inmatningen.

Automatisk
(Standard):

Antalet pixlar som TV:n som är ansluten till HDMI MONITOR OUT stöder upptäcks automatiskt och den lämpliga upplösningen på utsignalen ställs in.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p /
1080p:24Hz /
4K / 4K (60/50):

Ställ in utsignalens upplösning.

När “i/p-scaler” ställts in på “Analog & HDMI” kan både den analoga videosignalens och HDMI-signalens upplösning ställas in. länk

Vid inställning av “1080p:24Hz” kan du visa filmliknande bilder för filmkällor (i 24 Hz). För videokällor och blandade källor rekommenderas upplösningsinställningen “1080p”.

Det går inte att konvertera en 50 Hz-signal till 1080p/24Hz. Den sänds ut med upplösningen 1080p/50Hz.

Skärpa

Aktiverar funktionen för skärpa som förstärker bildernas kanter när videon uppgraderas till 4K.

På:

Aktiverar den videoförbättrande funktionen för skärpa för att återge bildkantskonturer som är optimerade för konvertering av standardvideo med lägre upplösning till 4K.

Av
(Standard):

Inaktiverar den videoförbättrande funktionen för skärpa.

Den här inställningen kan anges om “i/p-scaler” har ställs på något annat än “Av”. länk

Vi rekommenderar att du endast använder funktionen för skärpa när tv:ns skärpa är inställd på 0.

Progressivt läge

Ange lämplig progressiv konverteringsmetod för källans videosignal.

Automatisk
(Standard):

Videomaterialet detekteras automatiskt och lämpligt läge ställs in.

Video:

Välj passande läge för videouppspelning.

Video och film:

Välj passande läge för video- och 30 bildersavspelning.

Den här inställningen kan anges om “i/p-scaler” har ställs på något annat än “Av”. länk

Sidförhållande

Ställ in bildförhållandet för videoutgångssignaler till HDMI.

16:9
(Standard):

Skicka signal med bildförhållandet 16:9.

4:3:

Utgång med 4:3 bildläge med svarta sidor på en 16:9 TV-skärm. (utom för 480p-/576p-utgång)

Den här inställningen kan anges om “i/p-scaler” har ställs på något annat än “Av”. länk

Tillbaka upp