Bildjustering

Bildkvaliteten kan justeras.

Kan ställas in när “Videoomvandling” är inställd på “På”. länk

Kan ställas in när “HDMI”, “COMP” eller “VIDEO” tilldelas respektive ingångskälla. länk

“Kontrast”, “Ljusstyrka”, “Färgmättnad”, “Brusreducering” och “Förstärkning” kan ställas in när “Bildläge” är inställt på “Anpassad”. länk

“Bildjustering”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

“Bildjustering” kan inte ställas in när 4K-signaler matas in.

Bildläge

Välj det önskade bildläget efter videoinnehållet och miljön.

Standard:

Standardläget passar de flesta vardagsrumsmiljöer.

Film:

Ett läge som passar för filmuppspelning i ett mörkt rum så som en biosalong.

Tydlig:

Ett läge som gör grafiken i spel o.dyl. starkare och klarare.

Strömning:

Ett läge som passar för videokällor med låg överföringshastighet.

ISF Day:

Ett läge som passar för filmuppspelning i ett ljust rum under dagen.

ISF Night:

Ett läge som passar för filmuppspelning i ett mörkt rum på natten.

Anpassad:

Justerar bildkvaliteten manuellt.

Av
(Standard):

Ingen justering av bildkvaliteten görs med denna enhet.

Båda speciallägena “ISF Day” och “ISF Night” bör användas av en kvalificerad tekniker för att justera färgbalansen så att den stämmer med installationsmiljön.
Vi rekommenderar att inställningar och justeringar utförs av en ISF-certifierad tekniker.

De här inställningarna kan även konfigureras via “Bildläge” i alternativmenyn. länk

Kontrast

Justera bildens kontrast.

-50 – +50 (Standard : 0)

Ljusstyrka

Justera bildens ljusstyrka.

-50 – +50 (Standard : 0)

Färgmättnad

Justera bildens färgmättnadsnivå.

-50 – +50 (Standard : 0)

Brusreducering

Reducerar allmänt bildbrus.

Låg / Medel / Hög / Av (Standard: Av)

Förstärkning

Förstärker bildskärpan.

0 – +12 (Standard : 0)

Tillbaka upp