Komponentvideo Ut

Ställ in den zon som komponentvideoutgången är tilldelad till.

MAIN ZONE
(Standard):

Tilldelar komponentvideoutgången till MAIN ZONE.

ZONE2:

Tilldelar komponentvideoutgången till ZONE2.

Tillbaka upp