Förväntat ljud hörs inte

Volymen höjs inte.

Maxvolymen är för lågt inställd. Ange maxvolymen med hjälp av “Begränsning” på menyn. länk

Lämplig volymkorrigeringsbehandling utförs beroende på ingående ljudformat och inställningar, och det är därför inte säkert att volymen når upp till sin övre gräns.

Volymen hos Bluetooth-hörlurarna sänks inte.

Volymen hos Bluetooth-hörlurarna kan inte justeras från den här enheten. Använd Bluetooth-hörlurar med volymreglage.

Inget ljud hörs vid HDMI-anslutning.

Kontrollera anslutningen på HDMI-anslutningarna. länk

För att mata ut HDMI-ljud från högtalarna ska “HDMI-ljud ut” ställas in på “AVR” på menyn. Ställ in på “TV” för att ljudet ska höras från TV: n. länk

Kontrollera att ljudutgången är inställd på AV-förstärkare på TV:n när du använder HDMI-styrning-funktionen. länk

När en eARC-kompatibel TV är ansluten matas inte TV-ljudet ut från högtalaren som är ansluten till enheten.

Vissa inställningar för eARC-funktionen kan krävas beroende på vilken eARC-kompatibel TV du använder. Se till att eARC är aktiverat om en sådan inställning finns på TV:n Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.

Se till att enhetens ingångskälla är “TV Audio”.

eARC-funktionen fungerar inte när HDMI-ingången är inställd som ingångskälla för “TV Audio”. Aktivera eARC-funktionen genom att ta bort HDMI-ingångsinställningen och starta sedan om enheten samt TV:n. länk

Det hörs inget ljud i en av högtalarna.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna.

Kontrollera att något annat än “Ingen” har ställts in i “Högtalarkonfig.” på menyn. länk

Kontrollera inställningen “Tilldelningsläge” på menyn. länk

Ljudet hörs endast från fronthögtalarna och subwoofern när ljudläget är “Stereo” eller “Virtual”.

Ljud spelas inte upp från den bakre surroundhögtalaren om “Högtalarvirtualisering” är inställt på “På” när “Högtalarkonfig.”–“Surr. bak” är inställt på “1 högt.” i menyn. länk

Ljud matas inte ut från främre bredd-högtalaren om “Högtalarvirtualisering” är inställd på “På”. länk

När “Högtalarkonfig.” - “Surr. bak” är inställt på “2 högt.”, “Högtalarkonfig.” - “Center” är inställt på “Stor” eller “Liten” och ljudläget är inställt på “IMAX DTS” matas surround-ljud ut från den bakre surroundhögtalaren. Ljud matas inte ut från surroundhögtalaren. länk

Det hörs inget ljud från subwooferhögtalaren.

Kontrollera subwooferns anslutningar.

Slå på strömmen till subwooferhögtalaren.

Ställ in “Högtalarkonfig.” - “Subwoofer” på “1 högt.” eller “2 högt.”. länk

När “Högtalarkonfig.” - “Front” i menyn är inställt på “Stora” och beroende på ingångssignal och ljudläge är det inte säkert att något ljud hörs från subwoofern. länk

När ingen ljudsignal för subwoofer (LFE) ingår ibland ingångssignalerna är det inte säkert att ljudet hörs från subwoofern. länk

Du kan ställa in så att ljudet alltid hörs från subwoofern genom att ställa in “Subwooferläge” på “LFE+Main”. länk

Inget DTS-ljud skickas ut.

Kontrollera att inställningen för den digitala utgången på den anslutna enheten är “DTS”.

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus inget ljud hörs.

Utför HDMI-anslutningar. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. “PCM” är standardinställning på vissa enheter.

DTS Neural:X-läget kan inte väljas.

DTS Neural:X kan inte väljas när du använder hörlurar.

Dolby Surround-läget kan inte väljas.

Dolby Surround kan inte väljas när du använder hörlurar.

IMAX DTS:X kan inte väljas.

IMAX DTS:X och IMAX DTS kan inte väljas men DTS:X och DTS kan väljas när hörlurarna används.

Det går inte att välja andra ljudlägen än “Stereo” eller “Direct”.

Endast “Stereo” eller “Direct” kan väljas för ljudläget om Headphone:X-signaler matas in.

Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ kan inte väljas.

Dessa kan inte väljas om du inte har utfört Audyssey®-inställningar. länk

Byt till ett annat ljudläge än “Direct” eller “Pure Direct”. länk

Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ kan inte väljas när ljudläget är “DTS Virtual:X” eller ljudläget innehåller “+ Virtual:X” i ljudlägesnamnet.

Dessa kan inte väljas när du använder hörlurar.

“M-DAX” kan inte väljas.

Kontrollera att en analog signal eller PCM-signal (samplingsfrekvens = 44,1/48 kHz) matas in. För uppspelning av flerkanalssignaler som Dolby Digital eller DTS surround kan inte “M-DAX” användas. länk

Byt till ett annat ljudläge än “Direct” eller “Pure Direct”. länk

Inget ljud hörs från PRE OUT eller högtalarna i ZONE2/ZONE3.

I ZONE2/ZONE3 kan ljudet spelas upp när signalerna som matas in från digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) är i 2-kanaligt PCM-format.

I ZONE2 kan ljudet spelas upp när signalerna som matas in från HDMI-anslutningen är i 2-kanaligt PCM format. Ställ in “HDMI Audio” på menyn till “PCM” för att spela upp ljud i ZONE2 oavsett insignalsformat. Beroende på enheten som används för uppspelning är det möjligt att ljudet inte spelas upp ens med den här inställningen. Ställ i så fall in ljudformatet på “PCM (2ch)” på den enhet som används för uppspelning. länk

Om du lyssnar på ljud från en Bluetooth-enhet i ZONE2/ZONE3, avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och denna enhet och använd den inom ett område på ungefär 30 m.

Ljudlägesinställningarna är inte tillgängliga när Bluetooth-hörlurar används. Ljudmenyinställningarna är inte heller tillgängliga.

Den här enheten kan inte byta ljudläge eller ljudmenyinställningar för ljud som matas ut till Bluetooth-hörlurar.

Tillbaka upp