Musikfiler på en dator eller NAS kan inte spelas upp

Filer som lagrats på en dator kan inte spelas.

Filerna har lagrats i ett format som inte är kompatibelt med denna apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format. länk

Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Du kan inte använda enhetens USB-port för anslutning till en dator.

Inställningar för mediadelning på servern eller NAS tillåter inte denna enhet. Ändra inställningarna för att tillåta denna enhet. Mer information finns i bruksanvisningen till servern eller NAS.

Servern kunde inte hittas eller det går inte att etablera en anslutning till servern.

Datorns eller routerns brandvägg är aktiv. Kontrollera datorns eller routerns brandväggsinställningar.

Strömmen till datorn är inte på. Slå på strömmen.

Servern är inte igång. Starta servern.

Enhetens IP-adress stämmer inte. Kontrollera enhetens IP-adress. länk

Musikfiler på en dator kan inte spelas upp.

Även om datorn är ansluten till USB-port på den här enheten går det inte att spela upp musikfiler. Anslut datorn till den här enheten via nätverket. länk

Filer på datorn eller NAS visas inte.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen. länk

Musik som sparas på en NAS kan inte spelas upp.

Om du använder en NAS som uppfyller DLNA-standarden kan du aktivera DLNA-serverfunktionen i inställningarna för NAS.

Om du använder en NAS som inte uppfyller DLNA-standarden kan du spela musiken via en dator. Ställ in mediadelningsfunktionen i Windows Media Player och lägg till NAS till den valda spelmappen.

Om anslutningen är begränsad ska ljudutrustningen anges som anslutningsmål.

Tillbaka upp