Felmeddelanden angående uppdatering/uppgradering

Om en uppdatering/uppgradering avbryts eller misslyckas visas ett felmeddelande.

Visning

Betydelse

Connection failed. Please check your network, then try again.

Nätverksanslutningen är instabil.
Anslutning till servern misslyckades.
Kontrollera din nätverksmiljö och försök att uppdatera igen.

Update failed. Please check your network, then try again.

Det gick inte att ladda ned den inbyggda programvaran.
Kontrollera din nätverksmiljö och försök att uppdatera igen.

Upgrade failed. Please check your network, then try again.

Det gick inte att ladda ned den inbyggda programvaran.
Kontrollera nätverksinställningarna och gör uppgraderingen igen.

Please check your network, unplug and reconnect the power cord, and try again.

Uppdateringen misslyckades.
Tryck på och håll Power Button intryckt på huvudenheten i mer än 5 sekunder, eller ta bort och sätt tillbaka nätkabeln.
Uppdateringen startar om automatiskt.

Please contact customer service in your area.

Denna enhet kan vara trasig.
Kontakta vårt kundcenter i ditt område.

Tillbaka upp