Ange zonen som ska användas med fjärrkontrollen

Ope ZoneOpe RC045

Om du trycker på ZONE SELECT kan endast den inställda zonen styras med fjärrkontrollen.

Det är praktiskt när du vill förhindra oavsiktliga åtgärder.

Fabriksinställningen är “M23”.

Håll ZONE SELECT och SET nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ställa in zonen som ska användas och tryck på ENTER.

“SET” blinkar fyra gånger på fjärrkontrollen och det normala användningsläget återställs.

Fjärrkontrolldisplay

Zone som ska användas

M

endast MAIN ZONE

M2

MAIN ZONE / ZONE2

M23

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

Tillbaka upp