När HDMI ZONE2 används fungerar inte enheterna på rätt sätt

När MAIN ZONE används avbryts videoutsignalen i HDMI ZONE2.

Om du har valt samma ingångskälla för MAIN ZONE och ZONE2 kan video avbrytas i HDMI ZONE2 när du använder MAIN ZONE.

När HDMI ZONE2 används finns det varken bild eller ljud på TV:n i ZONE2.

Kontrollera att strömmen är på till ZONE2. länk

Kontrollera ingångskällan för ZONE2. länk

AUX-HDMI- och HDMI 7-terminalen har inte stöd för HDMI ZONE2-funktionen.

I ZONE2 är uppspelning endast möjlig när ingångssignalerna är HDMI-signaler.

När TV:n inte stöder ljudformatet som matas in hörs inget ljud. Ställ ljudformatet på “PCM” i den enhet som används för uppspelning. Alternativt kan du ange “ZON 2-inställningar” – “HDMI Audio” på menyn till “PCM”. länk

När TV:n inte är kompatibel med upplösningen för ingående videosignal visas ingen bild. Ställ in upplösningen på enheten som används för uppspelning på en upplösning som är kompatibel med TV:n.

När du använder HDMI ZONE2 spelas ljud i MAIN ZONE upp som PCM.

När du väljer samma ingångskälla för MAIN ZONE och ZONE2 begränsas ljudformatet till TV:ns specifikationer i ZONE2.

Tillbaka upp