Högtalarinstallation

Bestäm vilket högtalarsystem du har beroende på antalet högtalare som du använder och installera respektive högtalare och subwoofer i rummet.
Högtalarinstallation förklaras med den här typiska exempelinstallationen.

Pict SP Position1 X85

FL/FR
(Vänster/Höger fronthögtalare):

Placera vänster och höger FRONT-högtalare på samma avstånd från den huvudsakliga avlyssningspositionen. Avståndet mellan respektive högtalare och TV: n ska också vara detsamma.

C
(Mitthögtalare):

Sätt CENTER-högtalare framför och i mitten av din TV och mellan vänster och höger fronthögtalare.

SL/SR
(Vänster/Höger surroundhögtalare):

Placera vänster och höger SURROUND-högtalare på lika avstånd till vänster och höger om avlyssningspositionen. Om du inte har bakre surroundhögtalare ställer du surroundhögtalarna något bakom avlyssningspositionen.

SBL/SBR
(Bakre surroundhögtalare vänster/höger):

Placera vänster och höger SURROUND BACK-högtalare på lika avstånd från den huvudsakliga avlyssningspositionen. När du använder en enda bakre surroundhögtalare (SB) ska du placera den direkt bakom avlyssningspositionen.

FWL/FWR
(Vänster/Höger frontsidohögtalare):

Placera vänster och höger FRONT WIDE-högtalare utanför vänster och höger högtalare så att avståndet är lika mellan alla fronthögtalarna.

SW 1/2
(Subwoofer):

Placera SUBWOOFER på en lämplig plats nära fronthögtalarna. Om du har två subwoofers ska de placeras symmetriskt tvärs över rummet.

Pict SP Position2 X85

FHL/FHR
(Främre höjdhögtalare vänster/höger):

Placera vänster och höger FRONT HEIGHT-högtalare precis ovanför fronthögtalarna. Montera dem så nära taket som möjligt och rikta dem mot den primära avlyssningspositionen.

TFL/TFR
(Övre fronthögtalare vänster/höger):

Montera höger och vänster TOP FRONT-högtalare i taket aningen framför din primära avlyssningsposition och i linje med vänster och höger fronthögtalare.

TML/TMR
(Övre mitthögtalare vänster/höger):

Montera höger och vänster TOP MIDDLE-högtalare rakt ovanför din primära avlyssningsposition och i linje med vänster och höger fronthögtalare.

TRL/TRR
(Övre bakhögtalare vänster/höger):

Montera höger och vänster TOP REAR-högtalare i taket aningen bakom din primära avlyssningsposition och i linje med vänster och höger fronthögtalare.

RHL/RHR
(Bakre höjdhögtalare vänster/höger):

Placera vänster och höger REAR HEIGHT-högtalare precis bakom din primära avlyssningsposition. Montera dem så nära taket som möjligt och i linje med vänster och höger fronthögtalare.

Pict SP Position4 X85

SHL/SHR
(Vänster/Höger surroundhöjdhögtalare):

Placera vänster och höger SURROUND HEIGHT-högtalare precis ovanför surroundhögtalarna.

CH
(Mitthöjdhögtalare):

Placera CENTER HEIGHT-högtalaren direkt ovanför mitthögtalaren. Montera dem så nära taket som möjligt och rikta dem mot den primära avlyssningspositionen.

TS
(Övre surroundhögtalare):

Placera TOP SURROUND-högtalaren precis ovanför din primära avlyssningsposition och i linje med mitthögtalaren.

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Pict SP Position3 X85

FDL/FDR
(Främre Dolbyhögtalare vänster/höger):

Placera din FRONT Dolby Atmos Enabled högtalare på fronthögtalaren. För en Dolby Atmos Enabled-högtalare som integrerats med en fronthögtalare använder du den Dolby Atmos Enabled-högtalaren istället för fronthögtalaren.

SDL/SDR
(Surround Dolbyhögtalare vänster/höger):

Placera din SURROUND Dolby Atmos Enabled högtalare på surroundhögtalaren. För en Dolby Atmos Enabled-högtalare som integrerats med en surroundhögtalare använder du den Dolby Atmos Enabled-högtalaren istället för surroundhögtalaren.

BDL/BDR
(Bakre Dolby-högtalare vänster/höger):

Placera din BACK Dolby Atmos Enabled högtalare på surroundhögtalaren. För en Dolby Atmos Enabled-högtalare som integrerats med en bakre surroundhögtalare använder du den Dolby Atmos Enabled-högtalaren istället för den bakre surroundhögtalaren.

Om Dolby Atmos Enabled-högtalare

Dolby Atmos Enabled-högtalare reflekterar ljudet på taket för att låta ljudet komma uppifrån genom att använda en speciell uppåtriktad högtalare som placeras på golvet.

Du kan även njuta av Dolby Atmos 3D-ljud i omgivningar där högtalare inte kan installeras i taket.

Pict Dolby SP Side

Den här enheten är kompatibel med Dolby Atmos och DTS:X som ger en ännu bredare och djupare surroundkänsla.

“Högtalarvirtualisering” måste vara inställd på “På” för Dolby Atmos-uppspelning genom högtalarkonfigurationer med 5.1 kanaler eller färre. länk

IMAX DTS:X / DTS:X kan väljas oavsett högtalarkonfiguration.

För Auro-3D rekommenderas att FRONT HEIGHT- och SURROUND HEIGHT-högtalare läggs till i en 5.1-högtalarkonfiguration. Om du vill kan du använda REAR HEIGHT, Dolby Atmos Enabled-högtalare istället för FRONT HEIGHT- och SURROUND HEIGHT-högtalare för avspelning i Dolby Atmos, DTS:X och Auro-3D.

Använd nedanstående bild som riktlinje för hur högt respektive högtalare bör installeras. Höjden behöver inte vara exakt lika.

Pict SP Layout Side X85
Pict SP Layout Top X85

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

När 7.1-kanalshögtalare har installerats med bakre surroundhögtalare

Pict SP Layout 7.1 SB

Flower Mark 1 22° – 30°   Flower Mark 2 90° – 110°   Flower Mark 3 135° – 150°

När du använder en enda bakre surroundhögtalare ska du placera den direkt bakom avlyssningspositionen.

När 9.1-kanalshögtalare har installerats med frontsidohögtalare

Pict SP Layout 9.1 SB FW

∗1 22° - 30°  ∗2 50° - 70°  ∗3 90° - 110°  ∗4 135° - 150°

Om 5.1-kanalhögtalare är installerade

Pict SP Layout 5.1

Flower Mark 1 22° – 30°   Flower Mark 2 120°

Layout inklusive höjdhögtalare och takhögtalare

Exempel på höjdhögtalarnas placering

Kombination av 5.1-kanalig layout och främre höjd-/bakre höjd-/mitthöjdhögtalare.

Pict Height SP Layout X67

Layoutexempel för takhögtalare

Kombination av 5.1-kanalig layout och övre främre/övre mitt-/övre bakre högtalare.

Pict Top SP Layout X85

Exempel på placering av Dolby Atmos Enabled-högtalare

Kombination av 7.1-kanalig layout och främre Dolby-/surround Dolby-/bakre Dolby-högtalare.

Pict Atmos SP Layout X85

Placeringsexempel för Auro-3D

Kombination av 5.1-kanaliga högtalare med främre höjd-/surroundhöjd-/mitthöjd-/övre surroundhögtalare.

Pict SP Position Auro X85

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Tillbaka upp