Först.tilldelning

Välj användningsmetod för effektförstärkaren för att överensstämma med ditt högtalarsystem.

Tilldelningsläge

Välj metod för effektförstärkning.

Du måste konfigurera detaljerade inställningar för högtalarkonfigurationen i enlighet med det valda läget. Välj Tilldelningsläge och konfigurera de berörda detaljerade inställningarna.

13.1 kan:

Inställning för att använda en 11-kanalig effektförstärkare med den här enheten och en extern strömförstärkare ansluten till PRE OUT för att spela upp 13.1-kanaligt ljud.

Du kan ansluta högtalare för upp till 11.1 kanaler till MAIN ZONE.

11.1 kan
(Standard):

Inställningar för att tilldela alla effektförstärkare i den här enheten till MAIN ZONE och spela upp 11.1-kanaligt.

9.1 kan + ZON 2:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för ZONE2 till 2 kanaler.

Du kan ansluta högtalare för upp till 9.1 kanaler till MAIN ZONE.

9.1 kan + ZON 3:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för ZONE3 till 2 kanaler

Du kan ansluta högtalare för upp till 9.1 kanaler till MAIN ZONE.

7.1 kan + ZON 2/3:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för ZONE2 och ZONE3 till två olika kanaler vardera.

Du kan ansluta högtalare för upp till 7.1 kanaler till MAIN ZONE.

9.1 kan+ZON 2/3-MONO:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för ZONE2 och ZONE3 till olika kanaler vardera.

Du kan ansluta högtalare för upp till 9.1 kanaler till MAIN ZONE.

9.1 kan (Bi-Amp):

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för anslutning med fronthögtalare och två förstärkare till 2 kanaler.

Du kan ansluta högtalare för upp till 9.1 kanaler till MAIN ZONE.

7.1 kan (Bi-Amp)+ZON 2:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för anslutning med fronthögtalare och två förstärkare till 2 kanaler.

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för ZONE2 till 2 kanaler.

5.1 kan. full bi-amp:

Inställning för att tilldela förstärkarna för front-, mitt- och surroundhögtalare i denna enhet till 10 kanaler.

Du kan ansluta högtalare för upp till 5.1 kanaler till MAIN ZONE.

9.1 kan + Front B:

Inställning för tilldelning av effektförstärkare i denna enhet för anslutning av en andra uppsättning med fronthögtalare.

Du kan välja mellan önskade kombinationer av fronthögtalare A och fronthögtalare B.

Byt fronthögtalare med “Fronthögt.”-inställningen. länk

Förförstärkare:

Samtliga högtalare ansluts via en extern effektförstärkare, och den här enheten används som förförstärkare.

Högtalare för ZON2 / Högtalare för ZON3 / Högtalare för ZON2/3 / Högtalare för bi-ampning / Högtalare för 2-kan. / Högtalare för front B

När “Tilldelningsläge” är inställt på “9.1 kan + ZON 2”, “9.1 kan + ZON 3”, “9.1 kan+ZON 2/3-MONO”, “7.1 kan + ZON 2/3”, “9.1 kan (Bi-Amp)” eller “9.1 kan + Front B” i menyn väljer du den högtalaranslutning som kanalerna som den inre förstärkaren har som utgång. länk

HEIGHT 1:

De tilldelade kanalerna spelas upp från HEIGHT1-högtalaranslutningarna. Höjd-, tak- och Dolby Atmos Enabled-kanaler kan inte användas.

HEIGHT 2:

De tilldelade kanalerna spelas upp från HEIGHT2-högtalaranslutningarna. Maximalt kan en uppsättning höjd-, tak- och Dolby Atmos Enabled-kanaler användas.

HEIGHT3/FRONT WIDE
(Standard):

De tilldelade kanalerna spelas upp från HEIGHT3/FRONT WIDE-högtalaranslutningarna.

Två uppsättningar höjd-, tak- och Dolby-aktiverade högtalare kan användas.
Främre sidohögtalare kan inte användas.

Golv

Välj golvhögtalarnas plats.

5kan & SB & FB:

Den här layouten kombinerar bakre surround- och frontsidohögtalare med en vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler & SB
(Standard):

Den här layouten kombinerar bakre surroundhögtalare med en vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler & FB:

Den här layouten kombinerar en frontsidohögtalare med en vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler:

Det här är en vanligt 5-kanalig layout som använder fronthögtalare, mitthögtalare och surroundhögtalare.

Höjd

Höjdhögt.

Ange antalet höjd- och takhögtalare som används i MAIN ZONE.

Inga:

Använder inga tak- eller höjdhögtalare.

2kanaler:

Använder ett par (två) höjdhögtalare eller takhögtalare.

4kanaler
(Standard):

Använder två par (fyra) höjdhögtalare eller takhögtalare.

5kanaler:

Använder fem höjd- eller takhögtalare.

6kanaler:

Använder sex höjd- eller takhögtalare.

Välj inställningen “5kanaler” eller högre när övre surround- eller mitthöjdhögtalare används.

Dolby-högt.

Ange antalet Dolby Atmos Enabled-högtalare som används i MAIN ZONE.

Inga
(Standard):

Använder inga Dolby Atmos Enabled-högtalare.

2kanaler:

Kräver en uppsättning av (två) Dolby Atmos Enabled-högtalare.

4kanaler:

Använder två par (fyra) Dolby Atmos Enabled-högtalare.

6kanaler:

Använder tre uppsättningar av (sex) Dolby Atmos Enabled högtalare.

Layout

Ställ in högtalarlayouten när du installerar en uppsättning (2 kanaler) av höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare.

Systemen som kan väljas varierar beroende på kombinationen av “Tilldelningsläge” och “Golv” i menyn. (Tilldelningslägelänk, Golvlänk)

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögt.

Dolby-högt.

Layout

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

Inga

Inga

-

-

-

-

2kanaler

Inga

Främre höjd

Främre höjd

-

-

Främre topp

Främre topp

-

-

Mittersta topp

Mittersta topp

-

-

Bakre topp

Bakre topp

-

-

Bakre höjd

Bakre höjd

-

-

Inga

2kanaler

Främre Dolby

Främre Dolby

-

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

-

Bakre Dolby Flower Mark

Bakre Dolby

-

-

Detta kan väljas när bakre surroundhögtalare används. Ställ in “Golv” i menyn på “5kanaler & SB” eller “5kan & SB & FB”. länk

Främre / Mitterst / Bakre

Ställ in högtalarlayouten när du installerar två uppsättningar (4 kanaler) eller fler av höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare.

Systemen som kan väljas varierar beroende på kombinationen av “Tilldelningsläge” och “Golv” i menyn. (Tilldelningslägelänk, Golvlänk)

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögt.

Dolby-högt.

OBSERVERA

Främre

Mitterst

Bakre

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

2kanaler

2kanaler

 

Främre Dolby

-

Bakre topp

Främre Dolby

Bakre topp

-

Främre Dolby

-

Bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

-

Främre höjd

-

Surround Dolby

Främre höjd

Surround Dolby

-

Främre höjd

-

Bakre Dolby Flower Mark 1

Främre höjd

Bakre Dolby

-

Främre topp

-

Surround Dolby

Främre topp

Surround Dolby

-

Främre topp

-

Bakre Dolby Flower Mark 1

Främre topp

Bakre Dolby

-

4kanaler

Inga

 

Främre höjd

-

Mittersta topp

Främre höjd

Mittersta topp

-

Främre höjd

-

Bakre topp

Främre höjd

Bakre topp

-

Främre höjd

-

Bakre höjd Flower Mark 2

Främre höjd

Bakre höjd

-

Främre höjd

-

Surr. höjd

Främre höjd

Surr. höjd

-

Främre topp

-

Bakre topp

Främre topp

Bakre topp

-

Främre topp

-

Bakre höjd

Främre topp

Bakre höjd

-

Mittersta topp

-

Bakre höjd

Mittersta topp

Bakre höjd

-

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögt.

Dolby-högt.

OBSERVERA

Främre

Mitterst

Bakre

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

Inga

4kanaler

 

Främre Dolby

-

Surround Dolby

Främre Dolby

Surround Dolby

-

Främre Dolby

-

Bakre Dolby Flower Mark 1

Främre Dolby

Bakre Dolby

-

5kanaler

Inga

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Främre höjd

Surround topp

Bakre höjd Flower Mark 2

Främre höjd

Bakre höjd

L: Surround topp

Främre höjd

Surr. höjd & surr. topp

Inga

Främre höjd

Surr. höjd

L: Surround topp

Främre höjd & center höjd

Inga

Bakre höjd Flower Mark 2

Främre höjd

Bakre höjd

R: Center höjd

Främre höjd & center höjd

Surr. höjd

Inga

Främre höjd

Surr. höjd

R: Center höjd

6kanaler

Inga

Flower Mark 3 Flower Mark 4 Flower Mark 6

Främre höjd

Surr. höjd

Bakre höjd

Främre höjd

Bakre höjd

Surr. höjd

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Främre höjd & center höjd

Surround topp

Bakre höjd Flower Mark 2

Främre höjd

Bakre höjd

L: Surround topp
R: Center höjd

Främre höjd & center höjd

Surr. höjd & surr. topp

Inga

Främre höjd

Surr. höjd

L: Surround topp
R: Center höjd

Flower Mark 5 Flower Mark 6

Främre höjd

Mittersta topp

Bakre höjd

Främre höjd

Bakre höjd

Mittersta topp

Främre topp

Mittersta topp

Bakre topp

Främre topp

Bakre topp

Mittersta topp

Inställningar

AUDIO OUT-anslutningar

Höjdhögt.

Dolby-högt.

OBSERVERA

Främre

Mitterst

Bakre

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

4kanaler

2kanaler

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Främre höjd

Surround Dolby

Bakre höjd

Främre höjd

Bakre höjd

Surround Dolby

Främre topp

Surround Dolby

Bakre topp

Främre topp

Bakre topp

Surround Dolby

2kanaler

4kanaler

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Främre höjd

Surround Dolby

Bakre Dolby Flower Mark 1

Främre höjd

Bakre Dolby

Surround Dolby

Främre Dolby

Mittersta topp

Bakre Dolby Flower Mark 1

Främre Dolby

Bakre Dolby

Mittersta topp

Främre Dolby

Surround Dolby

Bakre höjd

Främre Dolby

Bakre höjd

Surround Dolby

Inga

6kanaler

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Främre Dolby

Surround Dolby

Bakre Dolby Flower Mark 1

Främre Dolby

Bakre Dolby

Surround Dolby

Detta kan väljas när bakre surroundhögtalare används.

För bästa Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att använda Surroundhöjdhögtalare, men du kan använda Bakre höjdhögtalare från en Dolby Atmos-högtalarkonfiguration istället för Surroundhöjdhögtalare.

Detta kan ställas in när “Tilldelningsläge” i menyn är inställt på “13.1 kan” eller “11.1 kan”. länk

Använd två uppsättningar höjdhögtalare i tillämpliga ljudlägen för Dolby Atmos-, DTS:X- eller Auro-3D-uppspelning.
Använd främre höjd- och bakre höjdhögtalare för Dolby Atmos- eller DTS:X-uppspelning.
Använd främre höjd- och surroundhöjdhögtalare för Auro-3D-uppspelning.

Detta kan ställas in när “Tilldelningsläge” i menyn är inställt på “13.1 kan” eller “11.1 kan”, och “Golv” är inställt på “5kanaler” eller “5kanaler & SB”. länk

Kombinationen kan inte väljas när främre bredhögtalare används.

Förförst.ut

När “Tilldelningsläge” är inställt på “13.1 kan” ställs PRE OUT-anslutningen in på att ansluta till den externa strömförstärkaren som används i MAIN ZONE.

De PRE OUT-anslutningar som kan väljas varierar beroende på kombinationen av inställningar för “Golv” och “Höjd” – “Layout” som konfigurerats i menyn.

När “Golv” är inställd på “5kanaler & SB” och det finns “5” eller fler höjdhögtalare samt Dolby-högtalare totalt

HEIGHT 3 Flower Mark
(Standard):

Height3-utgångarna för vänster och höger förförstärkare är anslutna till en extern förstärkare.

Front:

Frontutgångarna för vänster och höger förförstärkare är anslutna till en extern förstärkare.

Namnet på den högtalare som är inställd till HEIGHT 3/FRONT WIDE-högtalarens utgångar visas under inställningarna “Höjd” - “Främre”, “Mitterst” och “Bakre” i menyn.

När “Golv” är inställd på “5kan & SB & FB” och det finns “4” höjdhögtalare samt Dolby-högtalare totalt

Främre bredd
(Standard):

Frontsidoutgångarna för vänster och höger förförstärkare är anslutna till en extern förstärkare.

Front:

Frontutgångarna för vänster och höger förförstärkare är anslutna till en extern förstärkare.

Visa terminalkonfig.

Detta visar hur du ansluter högtalaranslutningarna och PRE OUT-anslutningarna till din “Först.tilldelning”-inställning på menyskärmen.

Tillbaka upp