Bluetooth kan inte spelas upp

Bluetooth-enheter kan inte anslutas till denna enhet.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten har inte aktiverats. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.

Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.

Smarttelefoner och andra Bluetooth-enheter kan inte anslutas.

Smarttelefoner och andra Bluetooth-enheter kan inte anslutas när “Sändare” är inställt på “På”. Tryck på Bluetooth på fjärrkontrollen för att växla ingångskälla till Bluetooth och anslut därefter enheten. länk

Kan inte ansluta Bluetooth-hörlurar.

Placera Bluetooth-hörlurarna närmare den här enheten.

Slå av och på strömmen till Bluetooth-hörlurarna och försök igen.

Gå till “Allmänt” – “Bluetooth-sändare” och ställ in “Sändare” på “På” i menyn. länk

Kontrollera att den här enheten inte redan är ansluten till ett annat par Bluetooth-hörlurar. Kontrollera om det redan finns anslutna Bluetooth-hörlurar genom att trycka INFO på fjärrkontrollen eller på STATUS-knappen på enheten.
Koppla från de anslutna Bluetooth-hörlurarna innan du ansluter de hörlurar du vill använda.

Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas om du använde Bluetooth som ingångskälla i valfri zon.

Bluetooth-hörlurar kan inte anslutas om den här enheten är grupperad i HEOS-appen. Ta bort den här enheten från gruppen för att kunna ansluta Bluetooth-hörlurar.

Bluetooth-hörlurarna kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.

Anslutning och drift garanteras ej för alla Bluetooth-aktiverade enheter.

Den här enheten kan endast anslutas till ett par Bluetooth-hörlurar åt gången. Dock kan upp till 8 Bluetooth-hörlurar sparas. Du kan växla mellan sparade enheter via “Enhetslista” i “Bluetooth-sändare”-menyn. länk

Ljudet stängs av.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.

För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.

Återanslut till Bluetooth-enheten.

Ljudet bryts eller brus uppstår när Bluetooth-hörlurar används.

Flytta Bluetooth-hörlurarna närmare den här enheten.

Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-hörlurarna och den här enheten.

Återanslut Bluetooth-hörlurarna.

För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.

Vi rekommenderar att du använder kabelanslutet LAN för att ansluta denna enhet och andra enheter.

Bluetooth sänder på 2,4 GHz-bandet, vilket kan störa trådlösa signaler som överförs på samma band. Anslut den här enheten och andra enheter till ett trådlöst nätverk på 5 GHz-bandet om din router ger den möjligheten.

Ljudet är fördröjt på mina Bluetooth-hörlurar.

Den här enheten kan inte justera ljudfördröjningar på Bluetooth-hörlurar.

Tillbaka upp