Ingen bild visas på TV:n

Ingen bild.

Kontrollera anslutningarna till alla enheter. länk

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Se till så att ingångsinställningarna överensstämmer med ingången för TV:n som är ansluten till denna enhet. länk

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. länk

Kontrollera inställningen för videoingångsanslutningen. länk

Kontrollera att spelarens upplösning motsvarar TV:ns. länk

Kontrollera om TV: n är kompatibel med kopieringsskydd (HDCP). Vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med HDCP matas inte videobilden ut korrekt. länk

Använd en uppspelningsenhet och tv som är kompatibel med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3 för att spela upp innehåll som är upphovsrättsskyddat med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3.

HDMI-signalen kan inte konverteras till en analog signal. Använd analoga anslutningar. länk

Använd en “High Speed HDMI Cable” eller “High Speed HDMI Cable with Ethernet” för att spela upp 4K-video. För att få högre ljudkvalitet från 4K-videor rekommenderas du att använda en “Premium High Speed HDMI Cables” eller “Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet” vars produktförpackning har en etikett med texten “HDMI Premium Certified Cable”.

Använd en “Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable” för att avnjuta 8K- eller 4K 120 Hz-video.

Ingen bild visas på TV:n vid DVI-D-anslutning.

För vissa kombinationer av enheter fungerar inte enheterna på rätt sätt vid DVI-D-anslutning på grund av kopieringsskydd (HDCP). länk

Bilden från en ingångskälla, t.ex. en spelkonsol, visas inte på TV:n.

Videoomvandling-funktionen fungerar inte alltid när vissa videosignaler matas in från en spelkonsol. Anslut ingången till en utgång av samma typ på monitorn.

Ingen bild visas på TV:n medan menyn visas.

Filmen som spelas upp visas inte i bakgrunden till menyn om menyn används under uppspelning av en av följande videosignaler.
- Vissa bilder med 3D-innehåll
- Bilder i datorupplösning (exempelvis: VGA)
- Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3
- 4K- eller 8K-video
- Någon typ av HDR-signal
- Någon typ av spelinnehåll
- Komprimerad video

När du använder HDMI ZONE2 avbryts videoutsignalen i MAIN ZONE.

När ZONE2 används med samma ingångskälla både för MAIN ZONE och ZONE2 kan video i MAIN ZONE avbrytas.

Tillbaka upp