Använda inlärningsfunktionen

Om enheten inte fungerar trots att en förinställd kod har registrerats kan du använda inlärningsfunktionen. I Marantz-fjärrkontrollen som medföljer den här enheten kan fjärrkontrollkoder registreras även för andra enheter.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Learn RC045

Tillbaka upp