Återställa den inbyggda programvaran till fabriksinställningarna

När enheten eller nätverksfunktionerna inte fungerar som de ska kan problemet lösas genom att återställa den inbyggda programvaran till fabriksinställningarna.

Gör detta om enheten fortfarande inte fungerar korrekt även efter att du har utfört stegen i Återställa fabriksinställningarlänk eller Återställa nätverksinställningarlänk.länk, länk

När firmware återställs ändras olika inställningar till standardinställningarna. Konfigurera inställningarna och uppdatera firmware igen.

Ope Restore S85
Tryck på Power Button samtidigt som du trycker på M-DAX och DYNAMIC EQ.
Släpp knapparna när “Restoring FW...” visas på displayen.

När återställningen av firmware är klar visas “Completed” på displayen i cirka 5 sekunder och enheten startar om automatiskt.

Den här åtgärden tar en stund eftersom den kräver återanslutning till nätverket, återställning och uppdatering av firmware.

Kontakta vårt kundservicecenter om den här åtgärden inte löser problemet.

OBSERVERA

Slå inte från strömmen förrän återställningen av firmware är klar.

Tillbaka upp