Anslutning 1: TV som har ett HDMI-uttag och är kompatibel med ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Anslut en TV som är kompatibel med ARC-/eARC-funktionen till enheten via en HDMI-kabel.

Ställ in “HDMI-styrning” på “På” eller “ARC” på “På” när du använder en TV som har stöd för ARC-funktionen. länk

Om du använder en TV som är kompatibel med eARC-funktionen kan du spela upp ljud via högtalaren som är ansluten till enheten, oavsett vilka inställningar för “HDMI-styrning” och “ARC” som har valts i menyn.

Conne HDMITV1 S85N

När du använder ARC-/eARC-funktionen ska du ansluta till uttaget HDMI MONITOR 1.

Vissa inställningar för eARC-funktionen kan krävas beroende på vilken eARC-kompatibel TV du använder. Se till att eARC är aktiverat om en sådan inställning finns på TV:n Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.

eARC-funktionen prioriteras när en ARC- och eARC-kompatibel TV-apparat är ansluten.

Använd en “High Speed HDMI Cable with Ethernet” när du ansluter en ARC-/eARC-kompatibel TV.

Använd en “Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable” för att avnjuta 8K-video.

Ställ in “Format för 4K/8K-sign.” på “8K Förbättrat” i menyn för att avnjuta 8K-video. länk

Tillbaka upp