USB-minnesenheter kan inte spelas

USB-minnesenheten känns inte igen.

Koppla loss USB-minnesenheten och koppla in den igen. länk

Det finns stöd för USB-minnesenhet med masslagringskapacitet.

Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USBminnesenheten direkt till USB-porten.

USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT32 eller NTFS.

Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Filer på USB-minnesenheten visas inte.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen. länk

Den här enheten kan spela upp filer som ligger åtta lager djupt i filhierarkin. Maximalt 5000 filer (mappar) kan visas i varje lager. Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.

När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

iOS- och Android-enheter kan inte identifieras.

USB-porten på den här enheten stödjer inte uppspelning från iOS- och Android-enheter.

Filerna på en USB-minnesenhet kan inte spelas.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten. länk

Du försöker spela en fil med ett upphovsrättsskyddat innehåll. Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Uppspelning kanske inte är möjlig om albumomslagets filstorlek överskrider 2 MB.

Tillbaka upp