Surroundparameter

Du kan justera surround-ljudfältseffekterna så de överensstämmer med hur du vill ha dem.

Inställningarna (parametrarna) som kan ändras beror på signalen som matas in och ljudläget som är inställt.

En del inställningsalternativ kan inte ställas in medan uppspelningen är stoppad. Utför inställningarna under uppspelning.

“Surroundparameter”-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Cinema-EQ

Dämpar försiktigt det övre diskantintervallet i ljudspåret i filmer för att göra ljudet mjukare och tydligare.

På:

“Cinema-EQ” används.

Av
(Standard):

“Cinema-EQ” används inte.

Detta alternativ kan inte ställas in när ljudläget är “Direct”, “Pure Direct”, “Stereo” eller “Originalljudläge”.

Loudnesstyrning

Den här inställningen anger om signalen ska matas ut enligt inställningarna i “Dynamisk kompr.” eller direkt utan att komprimera det dynamiska omfånget hos ljudet på skivan.


(Standard):

Utgångarna anges baserat på de aktiverade inställningarna i “Dynamisk kompr.” och funktionen för normalisering av dialoger.

Av:

Inställningar för “Dynamisk kompr.” och Normalisering av dialoger inaktiveras och signalen från skivan matas ut som i originalet.

“Loudnesstyrning” kan väljas när en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- eller Dolby Atmos-signal matas in.

Dynamisk kompr.

Dynamikkomprimeringsomfång (skillnaden mellan kraftiga och svaga ljud).

Automatisk:

Automatisk PÅ/AV av dynamikkomprimering enligt källa.

Låg / Medel / Hög:

Dessa ställer in komprimeringsnivån.

Av:

Komprimering av det dynamiska omfånget är alltid avstängd.

“Dynamisk kompr.” kan väljas när en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD-, Dolby Atmos- eller DTS-signal matas in.

Standardinställningen är “Av”. När ingångssignalen kommer från en Dolby TrueHD- eller Dolby Atmos-källa är standardinställningen “Automatisk”.

Det går inte att ställa in “Automatisk” när en DTS-signal matas in.

Dialogkontroll

Justera volymen för dialogen i filmer, röster i musik, etc. så dessa hörs lättare.

0 – 6 (Standard : 0)

Detta kan ställas in när en DTS:X-signal som är kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.

Lågfrekvenseffekter

Ställa in lågfrekventa effekter (LFE).

När “Ingångsläge” är inställt på något annat än “7.1CH IN”

-10 dB – 0 dB (Standard: 0 dB)

När “Ingångsläge” är inställt på “7.1CH IN”

0 dB / +5 dB / +10 dB / +15 dB (Standard: +10 dB)

Detta kan ställas in när LFE-signalen är inkluderad i ingångssignalen.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.

Värdena nedan rekommenderas för korrekt avspelning av olika program.

Dolby Digital-källor: 0 dB

DTS-filmkällor: 0dB

DTS-musikkällor : -10 dB

Högtalarvirtualisering

Högtalarvirtualisering förstärker surround- och höjdhögtalarkanalerna för att skapa en inneslutande virtuell surroundeffekt.


(Standard):

Aktiverar “Högtalarvirtualisering”.

Av:

Inaktiverar “Högtalarvirtualisering”.

Du kan ställa in detta när ljudläget är “Dolby Atmos”, “Dolby Surround” eller ett ljudläge som innehåller “+Dolby Surround” i ljudlägesnamnet.

Kan användas när höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare inte används, eller när surroundhögtalare inte används.

Ljud spelas inte upp från den bakre surroundhögtalaren om “Högtalarvirtualisering” är inställt på “På” när “Högtalarkonfig.”–“Surr. bak” är inställt på “1 högt.” i menyn.

Ljud matas inte ut från främre bredd-högtalaren om “Högtalarvirtualisering” är inställd på “På”.

DTS Neural:X

DTS Neural:X Expanderar icke-objektbaserade ljudsignaler och optimerar dem för din högtalarkonfiguration.


(Standard):

Använd “DTS Neural:X”-equalizern.

Av:

Använd inte “DTS Neural:X”.

Du kan ange detta när ljudläget är DTS:X eller DTS:X MSTR.

IMAX

Ställer in ljudläget för IMAX-uppspelning.

Automatisk
(Standard):

Aktiverar IMAX-läget automatiskt när IMAX-ljud detekteras.

På:

Aktiverar IMAX-inställningar för strömmat IMAX-ljud när automatisk detektering inte är möjlig.

Av:

Inaktiverar IMAX-läget.

Ifall man spelar upp IMAX-innehåll från online-streamingtjänster via appar på tv-apparaten eller mediaspelaren (såsom appar på Blu-ray-spelaren), kan det hända att denna enhet inte automatiskt känner igen IMAX-innehållet. I så fall kan man aktivera IMAX-läget genom att ställa denna parameter på “På” manuellt.

Den här inställningen kan bara sättas “På” när DTS 5.1-kanalinnehåll inspelat som IMAX DTS matas in.

Inställningen kan inte väljas när hörlurar används.

IMAX-inställningar

Du kan ställa in särskilda IMAX-ljudinställningar för att återskapa miljön i en IMAX-biosalong.

Automatisk
(Standard):

Tillämpar optimala högtalarinställningar för att efterlikna miljön i en IMAX-biosalong.

Manuell:

Justerar manuellt “Högpassfilter”, “Lågpassfilter” och “Subwooferläge”.

Du kan ange detta när ljudläget är “IMAX DTS” eller “IMAX DTS:X”.

“Högtalare” - “Delningsfilter”, “Bas” - “Subwooferläge” och “LPF för LFE” i menyn kan inte användas under uppspelning i IMAX-läge.

Högpassfilter

Ställ in högpassfiltrets kapningsfrekvens för alla högtalare under uppspelning i IMAX-läge.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

Du kan ange detta när “IMAX-inställningar” är inställt på “Manuell”.

Lågpassfilter

Ställ in lågpassfiltrets kapningsfrekvens för LFE-signalen under uppspelning i IMAX-läge.

80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz /
200 Hz / 250 Hz (Standard: 120 Hz)

Du kan ange detta när “IMAX-inställningar” är inställt på “Manuell”.

Subwooferläge

Ställ in att bassignalen ska spelas upp av subwoofern under uppspelning i IMAX-läge.

På:

Lågfrekvenssignalen hos alla högtalare läggs till i LFE-signalen som skickas från subwoofern. LFE-signalen och baskomponenten från respektive högtalare spelas upp.

Av
(Standard):

Endast LFE-signalen spelas upp.

Du kan ange detta när “IMAX-inställningar” är inställt på “Manuell”.

Auro-Matic 3D-förval

Väljer Auro-Matic 3D-förval för att anpassa Auro-3D-upplevelsen till specifika musikstilar.

Litet:

“Litet” är optimalt för pop- och kammarmusik.

Medelstort
(Standard):

“Medelstort” används med fördel till jazzmusik eller vanliga filmer och TVprogram.

Stort:

“Stort” är optimalt för inspelningar som är gjorda i stora utrymmen (t.ex. orkesterinspelning).

Film:

“Film” är optimalt för att skapa en biografeffekt när du tittar på film (t.ex. actionfilmer med stora explosioner).

Tal:

“Tal” är bäst för inspelningar med mestadels dialog (t.ex. nyhetsuppläsningar) och som i princip saknar rumsharmoni.

Du kan ange detta när ljudläget är inställt på Auro-3D.

Detta kan inte väljas om ingångssignalen innehåller Auro-3D-signaler med en höjdkanal.

Auro-Matic 3D-styrka

Ändrar nivån av de uppmixade kanalerna jämfört med den ursprungliga ingångssignalen.
Värdet varierar mellan 1 (ingen uppmixning) till 16 (högsta nivån som ger maximal effekt).

1 - 16 (Standard: 10)

Du kan ange detta när ljudläget är inställt på Auro-3D.

Detta kan inte väljas om ingångssignalen innehåller Auro-3D-signaler med en höjdkanal.

Auro 3D-läge

Välj hur ljudet ska matas ut till alla högtalare när Auro-3D-avkodning är aktiverat.

Kanalexpansion
(Standard):

Inkommande Auro-3D-innehåll utvidgas till extrahögtalare. Alla högtalare som är konfigurerade för Auro-3D matar ut ljud.

Direkt:

Inkommande Auro-3D-innehåll skickas direkt till respektive kanal. Inget innehåll skickas till extrahögtalare.

Det här kan du ställa in när ingångssignalen innehåller en Auro-3D-signal och ljudläget är inställt på Auro-3D.

Högtalarval

Ställer in ljudet från högtalarna.

Golv:

Spelar upp utan höjdhögtalare.

Golv & höjd
(Standard):

Spelar upp med höjdhögtalare.

Detta kan ställas in när ljudläget är det ursprungliga ljudläget.

Subwoofer

Välj av/på för signalen till subwoofer-högtalaren.


(Standard):

Subwoofern används.

Av:

Subwoofern används inte.

Du kan ställa in det här om ljudläget är “Direct” eller “Stereo” och om du i “Subwooferläge”-menyn har valt “LFE+Main”. länk

Ange st.värd

Inställningarna för “Surroundparameter” återställs till standardinställningarna.

Tillbaka upp