Inget ljud hörs

Det hörs inget ljud i högtalarna.

Kontrollera anslutningarna till alla enheter. länk

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar. länk

Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa. länk

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. länk

Justera volymen. länk

Avaktivera ljuddämpningen. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudingången. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. På vissa enheter är den digitala ljudutgången avstängd som standardinställning.

Om hörlurar är anslutna i PHONES-uttaget på huvudenheten spelas inget ljud upp från högtalaranslutningarna eller PRE OUT-anslutningen.

Ljud matas ut till dina Bluetooth-hörlurar, men inte till högtalare eller pre-outs när “Utmatningsläge” är inställd på “Endast Bluetooth”. Ändra “Utmatningsläge” till “Bluetooth + högtalare” för att mata ut ljud från dina Bluetooth-hörlurar samt dina högtalare eller pre-outs. länk

Inget ljud hörs vid DVI-D-anslutning.

Det hörs inget ljud när den här enheten är ansluten till en annan enhet med DVI-D-anslutning. Gör en separat ljudanslutning.

Ingen ljud hörs från en TV som är ansluten via HDMI.

Ljudsignaler som ansluts till enhetens 7.1CH IN-anslutningar kan inte matas ut till TV:n.

Inget ljud hörs när radioingången väljs.

Denna enhet har ingen inbyggd FM/AM-radio. Anslut en extern radio till TUNER-ingångarna.

Tillbaka upp